ALV 28 september

Op 14 september is de eerste ALV, waar 2/3 van alle leden voor besluitvorming moest komen, geweest. Namens het bestuur hebben de secretaris/vice voorzitter en de penningmeester, in een formele ALV, de 11 aanwezigen de situatie van opkomst toegelicht. Hiervoor is in deze gebruik gemaakt van een notarieel document. Het bestuur bedankt deze leden voor hun bezoek en belangstelling.

Aangezien 11 leden niet genoeg was voor een definitief besluit gaat de ALV op 28 september dus door! Daarom bij deze nogmaals de uitnodiging voor de ALV op 28 september in de Plataan.
19.30 uur: Be Fair leden
20.00 uur: Alle leden

Deze uitnodiging is al eerder ( 11 september) aan iedereen verstuurd en is ook terug te lezen op de site van Timios.

Namens het interim bestuur Timios,
Michael van Maaren, voorzitter
Kees Keijzer, secretaris/vice voorzitter