Uitnodiging ALV’s op 14 en 28 september 2011

Als opmaat naar de nieuwe vereniging Timios worden er binnenkort ALV’s georganiseerd in de Plataan in Boskoop waarvoor iedereen bij deze is uitgenodigd.

14 september 20.00 uur
Doel van deze vergadering is akkoord krijgen op de nieuwe statuten van Timios. Om dit akkoord te krijgen moet ten minste 2/3 deel van alle stemgerechtigden aanwezig zijn.

28 september 19.30 uur
Het doel van deze vergadering is decharge verlenen aan het huidige BeFair bestuur.

28 september 20.00 uur
Tijdens deze vergadering wordt goedkeuring gevraagd voor wijziging van de statuten van Befair en de goedkeuring van de nieuwe statuten van Timios. Alles onder leiding van het interim bestuur. Dit interim bestuur bestaat uit:

Michael van Maaren, voorzitter
Kees Keijzer, secretaris/vice-voorzitter
Edwin van Erk, penningmeester
Ellen Meijvogel, algemene zaken
Bert Feunekes, algemene zaken

Dit interim bestuur vraagt tijdens de vergadering goedkeuring om benoemd te worden als Timios bestuur. Waarbij gemeld wordt dat aspirantleden zich eveneens verkiesbaar kunnen stellen. Ten slotte wordt de contributie vastgesteld en de kascommissie benoemd.

Voor alle leden bestaat de mogelijkheid om de conceptstatuten Timios in te zien. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met het meldpunt.

1 comment for “Uitnodiging ALV’s op 14 en 28 september 2011

Comments are closed.