Notulen ALV 23 juni 2012

De notulen van de Algemene Ledenvergadering Timios 23 juni 2012 in de Groenswaard zijn hier te vinden.