Timios-dag: ALV om 17.00 uur

23 juni is er een Timios-dag. Een belangrijk onderdeel van deze dag is de Algemene Leden Vergadering (ALV) om 17.00 uur in De Groenswaard. Bij deze de agenda van deze ALV.

Agenda ALV

 1. Opening
 2. Notulen ALV van 28 september 2011
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslagen van: Bestuur, TC, JC, Arbitrage en Wedstrijden
 5. Financieel verslag
 6. Rondvraag oud bestuur
 7. Decharge oud bestuur
 8. Verkiezing nieuw bestuur
 9. Mededelingen nieuw bestuur
 10. Mededelingen TC, JC, Arbitrage en Wedstrijden.
 11. Indiening begroting seizoen 2012-2013
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Verslag oprichting ALV Timios