Jouw privacy en de AVG

Afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de AVG. Het is daarom belangrijk om transparantie te bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die informatie. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld welke terug te vinden is op onze website waarin dit allemaal is vastgelegd.

Voor ons zijn jouw gegevens van belang voor het lidmaatschap van onze vereniging. Zo kunnen we je bijvoorbeeld op de hoogte houden via nieuwsbrieven en uitnodigen voor speciale events, en informeren we je op onze website over teamindelingen, tel- en scheidrechterstaken. Ook staan op onze website leuke stukjes over teams of wedstrijdverslagen, en worden contactpersonen genoemd. Dit kunnen we blijven doen zoals we dat altijd al deden. Echter met een voorbehoud, dat je bij ons kunt aangeven als je het als lid van Timios niet wenselijk vindt dat jouw gegevens hierbij vermeld worden, zodat wij deze gegevens verwijderen. Via info@timios.nl kun je je persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen wanneer je dit wenst.

Foto’s en filmpjes

Het staat een ieder vrij tijdens wedstrijden, trainingen of feesten/evenementen foto’s en filmpjes te maken. Hier dient wel vooraf melding van gemaakt te worden. Tevens dient te worden aangegeven dat deze niet via bijvoorbeeld social media of een website verspreid zullen worden indien iemand dit vooraf heeft aangegeven bij de organisatie. Ook heb je altijd het recht om achteraf foto’s of filmpjes te laten verwijderen.

Vrijwilligersverklaring

Om te voldoen aan alle voorwaarden van de AVG is er de afgelopen periode heel veel opgezet aan documenten en overzichten, zoals een verwerkingenregister, autorisatieprocedures, overzichten van systemen, it-middelen en autorisaties en de privacy policy. Een ander belangrijk onderdeel hierbij voor jullie als lid is de vrijwilligersverklaring. Als je bij het uitvoeren van je vrijwilligerstaken in aanraking komt met persoonsgegevens is het noodzakelijk hier een geheimhoudingsverklaring voor te ondertekenen. Echter vinden wij als Timios het ook belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens van jou als vrijwilliger en deze niet zonder toestemming delen. Deze zaken zijn daarom vastgelegd in de vrijwilligersverklaring. Deze zal apart naar jou als vrijwilliger worden gestuurd met het verzoek deze te ondertekenen en terug te sturen.

Vragen?

We hopen je zo voldoende op de hoogte gesteld te hebben van de AVG en de gevolgen voor jou als lid. Mocht er echter nog iets onduidelijk zijn stel je vraag dan gerust via info@timios.nl

Hartelijke groet,

Het bestuur van Timios