Bezoekende teams

Bijgewerkt: 17 september 2020

Als bezoekend team zijn jullie van harte welkom in één van onze sportzalen.

Hou je svp aan de daar geldende regels en lees de hier onderstaande richtlijnen voor een geslaagde wedstrijd goed door.

 • Kom zo laat mogelijk voor aanvang van de inspeeltijd.
 • Volg de aangegeven route in de Plataan en kom in de Groenswaard de zaal binnen via het halletje.
 • Moet je wachten omdat de voorgaande wedstrijd nog niet is afgelopen wacht dan in de Plataan in de kleedkamer en in de Groenswaard in de centrale hal of buiten. Hou overal 1,5 meter afstand (m.u.v. jeugdspelers jonger dan 18 jaar; een bij de senioren meespelend jeugdlid, dient wel 1,5 meter afstand te houden).
 • Na binnenkomst in de zaal blijf je op de speelhelft aan de kant van de kleedkamers. Op de andere helft worden de materialen ontsmet. 
 • Zorg dat het DWF vooraf goed en compleet is ingevuld en dat alle coaches, assistenten, scheidsrechters en tellers op het formulier staan. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in het geval er een besmetting bekend wordt en er bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.
 • Tijdens de warming-up en time-out moet er ook 1,5 meter afstand gehouden worden.
 • Gebruik uitsluitend je eigen ballen.
 • Wisselspelers en coaches buiten het veld, moeten ook onderling 1,5 meter afstand houden.
 • Neem je eigen bidon mee zodat de waterflessen niet met elkaar worden gebruikt.
 • Schreeuwen, zingen, luide aanmoedigingen, high-fives en handen schudden zijn niet toegestaan.
 • Na iedere wedstrijd moeten de teams de ballen, de scheidsrechtersstoel en de netpalen schoonmaken.
 • Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal aanwezig zijn. Dit betekent dat er, zowel in de Plataan als in de Groenswaard, voorlopig geen publiek welkom is. 
 • Scheidsrechters, trainers en spelers wordt gevraagd de situaties in de gaten te houden en indien nodig mensen op hun gedrag aan te spreken. 
 • Zowel in de Plataan als in de Groenswaard kan tot nader order  niet gedoucht worden.
 • Verlaat na de wedstrijd de Plataan zo snel mogelijk via de aangegeven route. In de Groenswaard is dat via de kleedkamers.