Spelers Timios

Bijgewerkt: 17 september 2020

Trainen

 • Kom in principe niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je training de sporthal in.
 • Kom in je trainingskleren en neem een – gevulde – bidon mee. In de sporthallen mag geen water getapt worden.
 • Volg in de Plataan de door pijlen aangegeven route. Ook na afloop van de training.
 • Kom in de Groenswaard via het gangetje de zaal in. Niet via de kleedkamers.
 • Hou in de kleedkamers 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor jeugd onder de 18 jaar, tenzij een jeugdlid mee traint met een seniorenteam, dan geldt wel de 1,5 meter.
 • Hou tijdens de warming-up, waaronder rekken en strekken, voldoende afstand tot elkaar.
 • Tijdens het trainen niet schreeuwen, zingen of luid aanmoedigen
 • Vóór de eerste training en na afloop van elke training moeten de teams alle gebruikte materialen (ballen, netten, netpalen) schoonmaken met desinfectiemiddelen. Deze worden ter beschikking gesteld. Hou er rekening mee dat dit tijd kost aan het einde van je training.
 • Het desinfecteren van de ballen gebeurt op het achterste deel van het speelveld t.o.v. de kleedkamers.
 • Het team dat hierna traint, bevindt zich op het voorste deel van het speelveld.
 • Alleen spelers, trainers en vrijwilligers mogen in de zaal aanwezig zijn. Dit houdt in dat er tijdens de trainingen geen publiek welkom is. Dit geldt ook voor de jeugd onder de 18 jaar.
 • Schud geen handen en vermijd onnodig contact (zoals high-fives)
 • Gebruik uitsluitend je eigen handdoek.
 • Noch in de Plataan noch in de Groenswaard mag tot nader order gedoucht worden.
 • Ondanks dat kleedkamers weer opengesteld zijn, is het bestuur van mening “wat we kunnen voorkomen, willen we voorkomen!”. Het Bestuur wil alle leden van Timios daarom vragen om het gebruik van kleedkamers tot een minimum te beperken.

Thuiswedstrijden

 • Kom zo laat mogelijk voor aanvang van de inspeeltijd.
 • Volg de aangegeven route in de Plataan en kom in de Groenswaard de zaal binnen via het halletje.
 • Moet je wachten omdat de voorgaande wedstrijd nog niet is afgelopen wacht dan in de Plataan in de kleedkamer en in de Groenswaard in de centrale hal of buiten. Hou hier 1,5 meter afstand (m.u.v. jeugdspelers jonger dan 18 jaar; een bij de senioren meespelend jeugdlid, dient wel 1,5 meter afstand te houden).
 • Na binnenkomst in de zaal blijf je op de speelhelft aan de kant van de kleedkamers. Op de andere helft worden de materialen ontsmet. 
 • Zorg dat het DWF vooraf goed en compleet is ingevuld en dat alle coaches, assistenten, scheidsrechters en tellers op het formulier staan. Deze gegevens kunnen gebruikt worden in het geval er een besmetting bekend wordt en er bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.
 • Tijdens de warming-up en time-out moet er ook 1,5 meter afstand gehouden worden.
 • Gebruik uitsluitend je eigen ballen.
 • Wisselspelers en coaches buiten het veld, moeten ook onderling 1,5 meter afstand houden.
 • Neem je eigen bidon mee zodat de waterflessen niet met elkaar worden gebruikt.
 • Schreeuwen, zingen, luide aanmoedigingen, high-fives en handen schudden zijn niet toegestaan.
 • Na iedere wedstrijd moeten de teams de ballen, de scheidsrechtersstoel en de netpalen schoonmaken.
 • Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal aanwezig zijn. Dit betekent dat er, zowel in de Plataan als in de Groenswaard, voorlopig geen publiek welkom is. Het Bestuur houdt de vinger aan de pols en besluit binnen 2 weken of publiek mondjesmaat toegestaan kan zijn. 
 • Scheidsrechters, trainers en spelers wordt gevraagd de situaties in de gaten te houden en indien nodig mensen op hun gedrag aan te spreken. 
 • Zowel in de Plataan als in de Groenswaard kan tot nader order niet gedoucht worden.
 • Verlaat na de wedstrijd de Plataan zo snel mogelijk via de aangegeven route. In de Groenswaard is dat via de kleedkamers.

Uitwedstrijden

 • Volg de algemene regels als je met spelers uit verschillende huishoudens in één auto zit naar een uitwedstrijd.
 • Heb je een uitwedstrijd? Houd je dan ook aan de richtlijnen van deze vereniging. Het is best mogelijk dat er kleine verschillen zullen zijn. Aanvoerders of begeleiders check s.v.p. de internetsite van de vereniging die je bezoekt. We verwachten dat hier de laatste informatie te vinden zal zijn.