Trainers

Bijgewerkt: 01 oktober 2020

Aan de trainers en coaches wordt gevraagd om voor aanvang van de training en/of de wedstrijd aan de spelers te vragen of zij gezondheidsklachten hebben of in de directe omgeving iemand hebben met klachten. In navolging van de richtlijnen van het RIVM zullen bij een positief antwoord, wordt de betreffende speler dan verzocht de zaal te verlaten.

Coaches van de jeugdteams wordt nadrukkelijk gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van de jeugdspelers, gelijk aan de werkwijze op de (basis-)scholen.

  • Houd een presentielijst bij om eventueel bron- en contactonderzoek mogelijk te maken en bewaar de informatie minimaal 4 weken. 
  • Zorg voor toezicht op naleving van de regels tijdens de training.
  • Stop 5 tot 10 minuten eerder met trainen voor het schoonmaken van de materialen.