Ereleden

Ereleden zijn mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor Timios (en haar voorgangers Agon en BeFair). Zij hebben een speciale plek binnen de club, omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van onze vereniging.

Het bestuur van Timios kan personen voordragen als Erelid. De leden kunnen hier vervolgens hun stem over uitbrengen tijdens een Algemene Ledenvergadering.

Ereleden zijn:

Evert-Jan van Beek Gert Jan Koele
Arend Blok Alex van der Krans
Wil Boom Cor Lagrouw
Marcella Bos Floor Oskam
Frans van Erk Yvonne van Tol
Benno Fransen Lia van Vliet
Ruud Golstein Jopie de Vries
Kees Keijzer Dory van der Meent

Contact: bestuur@timios.nl