Contributie

Groep 2022/2023
Mini’s € 145,00
Jeugd alleen trainen € 170,00
Jeugd 1x trainen € 205,00
Jeugd 2x trainen € 260,00
Senioren 1x trainen € 270,00
Senioren 2x trainen € 330,00
Recreanten (trainen) € 170,00
Recreanten (competitie) € 225,00
(*) Het aantal keer (mee-)trainen wordt aan het begin van het seizoen vastgelegd en geldt voor de rest van het seizoen, ongeacht of de speler er gebruik van maakt. Wens je niet 2x te trainen terwijl dit op papier wel kan, dan dien je dit zelf aan te geven via
Bij de senioren trainen sowieso de eerste teams 2 x per week.

Bankrekening NL5 7RABO 0309 863 880 t.n.v. Timios Waddinxveen

Termijnbetaling en administratiekosten
Betaling in termijnen is mogelijk. Hiertoe dien je bij voorkeur voor 1 augustus een verzoek in te dienen per mail (">, tav de penningmeester). Bij betaling in meer dan 2 termijnen wordt per extra termijn een bedrag van EUR 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggingen dienen te geschieden vóór 1 juli van elk jaar.

Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar opzegt (na 1 juli van dat jaar), dan is de contributie in beginsel voor het gehele jaar verschuldigd. Eventuele uitzonderingen zijn uitsluitend ter beoordeling aan de penningmeester (mail sturen aan: ">, ter attentie van de penningmeester).

Opzeggingen kunnen uitsluitend persoonlijk plaatsvinden bij de ledenadministratie per mail (">, ter attentie van de ledenadministratie) of schriftelijk (ledenadministratie volleybalvereniging Timios, postbus 195, 2740 AD Waddinxveen).

Opzeggingen via trainers of anderen worden in principe niet in behandeling genomen!