Contributie

Groep 2018/2019
Mini’s € 145,00
Jeugd alleen trainen € 170,00
Jeugd 1x trainen € 205,00
Jeugd 2x trainen € 260,00
Senioren 1x trainen € 270,00
Senioren 2x trainen € 330,00
Recreanten (trainen) € 170,00
Recreanten (competitie) € 225,00
(*) Het aantal keer (mee-)trainen wordt aan het begin van het seizoen vastgelegd en geldt voor de rest van het sei-zoen, ongeacht of de speler er gebruik van maakt. Wens je niet 2x te trainen terwijl dit op papier wel kan, dan dien je dit zelf aan te geven via info@timios.nl
Bij de jeugd traint in principe iedereen 2 x per week. Bij de senioren trainen sowieso de eerste teams 2 x per week.

Bankrekening NL57RABO0309863880 t.n.v. Timios Waddinxveen

Termijnbetaling en administratiekosten
Betaling in termijnen is mogelijk. Hiertoe dien je bij voorkeur voor 1 augustus een verzoek in te dienen per mail (info@timios.nl, tav de penningmeester). Bij betaling in meer dan 2 termijnen wordt per extra termijn een bedrag van EUR 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggingen dienen te geschieden vóór 1 juli van elk jaar.

Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar opzegt (na 1 juli van dat jaar), dan is de contributie in beginsel voor het gehele jaar verschuldigd. Eventuele uitzonderingen zijn uitsluitend ter beoordeling aan de penningmeester (mail sturen aan: info@timios.nl, ter attentie van de penningmeester).

Opzeggingen kunnen uitsluitend persoonlijk plaatsvinden bij de ledenadministratie per mail (info@timios.nl, ter attentie van de ledenadministratie) of schriftelijk (ledenadministratie volleybalvereniging Timios, postbus 195, 2740 AD Waddinxveen).

Opzeggingen via trainers of anderen worden in principe niet in behandeling genomen!