Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen dienen te geschieden vóór 1 juli van elk jaar.

Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar opzegt (na 1 juli van dat jaar), dan is de contributie in beginsel voor het gehele jaar verschuldigd. Eventuele uitzonderingen zijn uitsluitend ter beoordeling aan de penningmeester (mail sturen aan: , ter attentie van de penningmeester).

Opzeggingen kunnen uitsluitend persoonlijk plaatsvinden bij de ledenadministratie per mail (, ter attentie van de ledenadministratie).

Opzeggingen via trainers of anderen worden in principe niet in behandeling genomen!