Vertrouwenscontactpersonen Timios

Beste Timios’ers,

bij Timios staat sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel, net als een veilig sportklimaat. Het kan voorkomen dat dit laatste in het geding komt. Daarvoor heeft Timios Vertrouwenscontactpersonen aangesteld.

De VertrouwensContactPersoon (VCP) is binnen onze club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Je kunt hierbij denken aan verbaal of fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie door een clubgenoot, trainer, coach of een andere persoon van Timios. Daarnaast kun je ook contact opnemen als je het vermoeden hebt dat het bovenstaande aan de hand is bij iemand anders van de club.

Gesprekken met de VCP zijn in principe vertrouwelijk. Die vertrouwelijkheid wordt alleen doorbroken als de VCP op grond van de wet daartoe verplicht is. De VCP werkt op basis van het functieprofiel en protocollen die binnen NOC/NSF zijn vastgesteld. Drie belangrijke aspecten daarvan zijn;

  • eerste aanspreekpunt;
  • doorverwijzen;
  • en preventie activiteiten.

Er zijn binnen Timios twee Vertrouwens Contact Personen:

Norma van Maaren (trainer van Dames 2) en Carline Tas (Dames Masters)

Als je twijfelt of er sprake is van “een onveilige” situatie, neem dan altijd even contact op om dit te bespreken. Je kunt contact met ons opnemen via . Als je het prettiger vindt om met een van ons specifiek contact te hebben, spreek ons gerust aan in de zaal. We luisteren graag naar je!

Met sportieve groet,

Norma en Carline