Tag: ALV

Algemene Leden Vergadering: 15 mei 2013

A.s. woensdag is het Algemene Leden Vergadering. Om 20 uur worden jullie verwacht in de Point bij de Groenswaard. Er zullen belangrijke punten besproken worden, dus komt allen. Hierbij de agenda. Agenda ALV 15 mei 2013, de Point. Opening Mededelingen Vaststellen agenda TC JC Recreanten Timios Beach Activiteiten commissie Financien; kleding Timios (uitleg ervaren problemen) Technisch beleidsplan Timios; Hierbij wordt uitleg gegeven en kunnen vragen gesteld…

ALV: woensdag 15 mei, 20:00 uur

De ALV van Timios zal op woensdag 15 mei aanstaande plaatsvinden in de Groenswaard/Point vanaf 20.00 uur. De agenda en notulen van de laatste ALV worden nog op de site gezet. Aan bod komt in ieder geval de presentatie van het Beleidsplan van Timios; hoe gaan we de komende jaren ervoor zorgen dat Timios, beleidsmatig gezien, een gezonde vereniging blijft?…

Timios-event op 15 december en ALV op 12 december

De nieuwe datum voor de ALV is 12-12-12 van 20 tot 21 uur in de Plataan. Handig gekozen datum, kunnen we het niet vergeten. De notulen van de vorige vergadering zijn op timios.nl te vinden. Kom stampot eten op 15 december! Het is hoog tijd voor een Timios-event! Daarom organiseren we een Hollandse avond; en wanneer kan zo’n gezellige avond beter plaatsvinden dan in de decembermaand? Op zaterdag…

Nieuwsbrief: Mededeling over ALV en foto’s

De ALV die gepland stond op woensdag 10 oktober a.s gaat niet door. Het bestuur zal zo snel mogelijk een nieuwe datum prikken. Foto’s We hebben weer lekker veel foto’s te delen: dames 1, 29 september dames 1, 21 september opening Timios Beach 25 augustus een gezellige beachzondag op 5 augustus meisjes a2, 28 september meisjes a1, 28 september jongens a1,…

ALV van 23 juni 2012: In het kort

Na een heerlijke zonnige middag op de drie gloednieuwe beachvelden van Timios Beach, was het afgelopen zaterdag rond 17.00 uur tijd voor de ALV van Timios in sportzaal De Groenswaard in Waddinxveen. Ongeveer 25 leden hebben gezien hoe Kees Keijzer afscheid nam als Bestuurslid van Timios. Hij is vele jaren actief geweest voor Agon en was ook zeer nauw betrokken…

Timios-dag: ALV om 17.00 uur

23 juni is er een Timios-dag. Een belangrijk onderdeel van deze dag is de Algemene Leden Vergadering (ALV) om 17.00 uur in De Groenswaard. Bij deze de agenda van deze ALV. Agenda ALV Opening Notulen ALV van 28 september 2011 Ingekomen stukken Jaarverslagen van: Bestuur, TC, JC, Arbitrage en Wedstrijden Financieel verslag Rondvraag oud bestuur Decharge oud bestuur Verkiezing nieuw…

Zet 23 juni ‘Timios-dag’ in je agenda!

Om het jaar goed af te sluiten, zowel op sportief, organisatie als sociaal vlak, maken we van 23 juni een Timios-dag ter afsluiting van het seizoen. Zet 23 juni ‘Timios-dag’ in je agenda! We beginnen de 23e om 14.00u met een (mix-) Toernooi, volleyballen voor jong en oud, om de spieren soepel te houden. Aansluitend houden we om 17.00u de Algemene Leden Vergadering. Na de ledenvergadering is er gelegenheid om een lekker…