Het Bestuur

Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Het Bestuur vergadert gemiddeld eens in de zes weken.

De vergaderingen hebben een aantal vaste agendapunten. Verder worden plannen en voortgang van projecten besproken.

Leden hebben de mogelijkheid om agendapunten voor te dragen.

Minimaal één keer per jaar wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden, waar bestuursleden worden (her)benoemd, verantwoording wordt afgelegd en de plannen voor het nieuwe seizoen worden gepresenteerd.

 

Contact:

Michael van Maaren Voorzitter a.i.
Vacature Wedstrijd Secretaris
Theo van Eijk Penningmeester
Ronald de Rooij Materiaal & Beach
Gert Jan Kamerman J&TC & Communicatie
Vacature Recreanten