Nevobo: Nieuwsbrief 3 Bondsraad nieuwe stijl

Waarom deze nieuwsbrief?
In de Regioraden en Bondsraad van het najaar 2009 is door de leden unaniem ingestemd met de plannen zoals beschreven in Service to Volley. Een belangrijk onderdeel in dit plan vormt de nieuwe democratische structuur. Om u zo goed mogelijk voor te lichten over wat er exact gaat veranderen en wat dit voor u betekent, willen we u middels een maandelijkse digitale nieuwsbrief informeren.

Hoe kan ik me kandidaat stellen?
Per regio zoeken we 5 vertegenwoordigers om zitting te nemen in de Bondsraad. In januari 2011 worden alle verenigingen benaderd om kandidaten aan te melden. Voor geïnteresseerde kandidaten organiseert de regio begin maart een informatiebijeenkomst, waar naast de voorzitter van de regio o.a. een lid van het Hoofdbestuur aanwezig zal zijn om uw specifieke vragen te beantwoorden. Bent u enthousiast dan kunt u zich via een schriftelijke motivatie tot 15 april aanmelden bij de regiomanager. Het regiobestuur kan daarnaast ook geschikte kandidaten benaderen om zich kandidaat te stellen.

Uiteindelijk beslist u wie er namens uw regio zitting nemen in de Bondsraad. Op de regioraad in mei 2011 vindt deze verkiezing plaats. Alle kandidaten zullen zich hier presenteren waarna de leden van de regioraad in een schriftelijke stemming beslissen welke 5 kandidaten namens hen worden benoemd. Hierbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de voorwaarden, zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief.

Wat gebeurt er als ik benoemd ben als Bondsraadslid?
Als nieuw Bondsraadslid ontvangt u van het hoofdkantoor de uitnodiging en stukken voor de Bondsraad van 18 juni 2011, waar u alvast de sfeer kunt komen proeven en de kunst afkijken van de huidige bondsraadsleden. In september worden vervolgens alle nieuwe Bondsraadsleden uitgenodigd voor een landelijke workshop die in het teken zal staan van de verenigingsdemocratie, de financiering van de bond en de werkwijze van de Bondsraad. Deze workshop wordt gegeven door het Hoofdbestuur, zodat u als nieuw Bondsraadslid goed toegerust bent om uw nieuwe functie te vervullen. Tevens kunt u tijdens deze workshop alvast op informele wijze met elkaar kennismaken.In november volgt tenslotte een bijeenkomst per regio om de agenda van de Bondsraad in december voor te bereiden. Hier kunt u nog met al uw inhoudelijke en procedurele vragen terecht bij de regiomanager. Op de Bondsraad van 10 december 2011 vertegenwoordigt u voor het eerst de regio in de “Bondsraad nieuwe stijl”.

Mocht u nu al interesse hebben en derhalve meer informatie wensen dan kunt u zich richten tot het Hoofdbestuurslid regio- en verenigingszaken Jan H. Kroon, via tel. 06-53787674 of email: kroonned@casema.nl