Nieuwsbrief: Informatie vanuit de Technische Commissie

In aanloop naar de Ingelaste Algemene Leden Vergadering van woensdag 30 maart aanstaande wil de Technische Commissie (TC) komende week (21-25 mrt.) gesprekken voeren met de diverse teams van FlamHaarden/Be Fair. De TC vertegenwoordigers willen in deze teamgesprekken graag van gedachten wisselen over de mogelijke invulling van de teams voor het seizoen 2011-2012.

Zoals een ieder weet gaan we een volleybalseizoen tegemoet waarin we mogelijk samengaan met volleybalvereniging Agon uit Boskoop. Natuurlijk is deze fusie van invloed op de training- en teamindeling voor het seizoen 2011-2012. Door een fusie kan er in de hoogste teams een verhoging van kwaliteit optreden en door de gehele Fusievereniging wordt het spelniveau gelijkmatiger verdeeld over de diverse competitieklassen. Bovendien ontstaat er een gezonde verhouding tussen jeugd- en seniorleden en kunnen we de jeugdleden, onder andere met meer kader, betere doorgroeimogelijkheden bieden. Maar de fusie wil niet automatisch zeggen dat er voor iedereen wat zal veranderen!

Zowel in de Fusiecommissie als in de gezamenlijke TC vergadering is een aantal uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de seniorencompetitie in de nieuwe samenstelling:

Er zal gespeeld worden in De Groenswaard en in De Plataan, waarbij De Groenswaard met De Point de basis zal vormen voor de nieuwe vereniging

  • De hogere competitieteams zullen in principe op zaterdag spelen in De Groenswaard
  • Deze teams zijn gericht op prestatie en zullen d.m.v. selectietrainingen worden samengesteld (op dit moment geldt dat voor Dames 1 en 2 & Heren 1 en 2)
  • Voor deze prestatieteams zal zoveel mogelijk 2 keer trainen per week worden nagestreefd
  • De lagere teams blijven zo mogelijk hetzelfde en voor hen zal er in de nieuwe opzet meer niet, dan wel veranderen. Daar waar problemen ontstaan door bijvoorbeeld incomplete teams, zal er geschoven moeten worden. Individuele verschuivingen kunnen we dus niet uitsluiten, maar dat gaat zoveel mogelijk in overleg.
  • Voor deze ‘lagere’ teams geldt dat er of in De Plataan, of in De Groenswaard getraind gaat worden en er kan op de vrijdagavond (in De Plataan) of de zaterdag (in De Plataan of De Groenswaard) competitie worden gespeeld.
  • De recreanten teams van Agon en BeFair zullen zowel in de Plataan als in de Groenswaard blijven trainen en spelen en wanneer nodig, zijn er dan meer teams beschikbaar om bij elkaar mee te spelen.

De uiteindelijke indeling van de teams en de bijbehorende trainingstijden zal nog wel wat tijd kosten, maar als gezamenlijke TC van Agon en Flam Haarden Be Fair hopen we in de teamgesprekken alvast jullie wensen en ideeën te horen. In de 1e week van april, na de Ingelaste ALV, ontvangen jullie ook nog een digitale enquête, waarin iedereen zijn/haar individuele wensen kenbaar kan maken.

Met deze informatie hopen we voor alle leden van de nieuwe Fusievereniging een acceptabele opzet te kunnen maken voor de volleybaltrainingen en -wedstrijden voor het seizoen 2011-2012!

Tot ziens bij het teamgesprek,

Flam Haarden Be Fair
Jolanda Claassen (D)             
Dory van de Meent (D)                
Theo van Eijk (H)                        
Stefan Heijkoop (H)                    
Agon
Rindert Bosselaar
Maaike Vos
Erik-Jan de Keijzer
Angela Hunink (J)

PS: Staat de Ingelaste ALV van woensdag 30 maart (20.00 uur in De Groenswaard) al in je agenda?? Het is belangrijk dat je mee praat over het fusieplan en dat je je stem uitbrengt!!