Indeling bardiensten

Beste leden,

De afgelopen jaren hebben Ed en Mario met veel energie de bar in de Plataan draaiende gehouden door de mensen in te roosteren maar ook door er zelf te staan. Aan het eind van dit seizoen zouden zij stoppen met dit werk. Een misverstand in de communicatie tussen de drie partijen te weten: de stichting, het bestuur en het team Ed/Mario leidde er toe dat beide zeer gewaardeerde heren hebben aangegeven per 1 januari 2012 te stoppen. De aanloop naar dit dieptepunt was vooral het probleem om voldoende mensen in te kunnen zetten achter de bar en er opkomstproblemen waren. Het bestuur betreurt deze stap in hoge mate en kan niet nalaten de heren te bedanken voor alle verrichte inspanningen. Eveneens hebben wij de opmerkingen en aanbevelingen in deze barzaken ter harte genomen. Ellen neemt vanuit het bestuur op dit moment planningstaken waar voor de maand januari. Daarna zal het stokje overgenomen moeten worden, wij zoeken daar kandidaten voor. De bar brengt tussen de 4 en de 8 duizend euro per jaar op. Vanuit het bestuur dan ook de dringende oproep om eens te kijken wanneer jij achter de bar in de Plataan kan staan, dit kan op maandag, dinsdag en vrijdagavond. Ik zou het zeer onplezierig vinden als we dit soort taken tot een verplichting vanuit het bestuur moeten koppelen aan mensen, ik vind dat je als verenigingslid dit soort taken als een vanzelfsprekendheid moet ervaren. Dus geef je op voor deze gezellige taak binnen de vereniging.

Proost,

Het Timios bestuur.

icon 2011-2012-bardiensten-januari.xls

1 comment for “Indeling bardiensten

Comments are closed.