Handen geven bij wedstrijden

Hoewel er geen enkele directe aanleiding is, adviseert het Bestuur ivm met discussie over het Corona virus op dit moment om vooraf en na afloop van een wedstrijd geen handen te schudden met de tegenstander en de scheidsrechter.
Geef dit bij de toss aan bij zowel de aanvoerder van de tegenstander én bij de scheidsrechter en maak duidelijk dat het geen onwil is.
Sta tegenover elkaar bij het net en wens elkaar vooraf alleen verbaal een goede wedstrijd en na afloop een dankwoord.