!! 20 April 20:00 ALV in de Plataan !!

Komt Allen, want samen ZIJN we de vereniging..

Denk vast na over twee zaken.. de zogenaamde TOP en TIP. Bij de ingang krijg je een post-it (of briefje)mee met het verzoek de TOP en de TIP op te schrijven en een persoonlijke toelichting. 

  • De TOP staat voor : wat gaat er goed / ben ik heel tevreden over met als persoonlijke toelichting wat jij daaraan hebt bijgedragen
  • De TIP staat voor : wat zou er beter kunnen en wat jij daar in kunnen betekenen bij de persoonlijke toelichting

Met deze informatie hopen we nog meer ideeën op te doen of initiatieven te ontdekken die de vereniging kunnen versterken

Maar in ieder geval waarderen we het vooral dat je aanwezig kan zijn en voor de vereniging je agenda even vrij maakt, dus tot donderdag 20 April..

Het Bestuur