Nieuwsbrief en Time Out

Tijdens de afgelopen ALV is besloten om een digitale Nieuwsbrief te introduceren. Met trots presenteren wij dan ook de nieuwe nieuwsbrief van Volleybal vereniging Koophuis Befair.

Deze nieuwsbrief zal ongeveer 6 keer per jaar verschijnen in digitale vorm. Daarnaast zullen er een
aantal geprinte versies aan het prikbord komen te hangen. De Time Out zal voortaan 2 keer per jaar blijven verschijnen in geprinte vorm, in oktober en februari.

Alle oude nieuwsbrieven en Time Out’s zijn natuurlijk ook te vinden op de Befair site .

Stukjes voor in de Time Out
We blijven volop op zoek naar mensen die leuke, interessante, belangrijke, spannende, serieuze
teksten aan willen leveren!

Deze ingezonden stukken zullen vervolgens in de eerstvolgende Time Out worden opgenomen.
Kan het daar niet op wachten en wil je dat het in de Nieuwsbrief opgenomen wordt? Geef dit dan
duidelijk aan!