Infobulletin Regio West

Wedstrijdwijzigingen
Dagelijks komen er aanvragen binnen met wedstrijdwijzigingen. We willen u erop wijzen dat de aanvraag 10 dagen voor de oorspronkelijke speeldatum bij ons binnen moet zijn en de nieuwe speeldatum dan ook bekend dient te zijn. Houdt hier zo veel mogelijk rekening mee. Het regiokantoor zal hier streng op toezien en indien de wijziging buiten de gestelde termijn ingediend wordt zullen de maatregelen genomen worden zoals vermeld in het wedstrijdreglement.

Opsturen Wedstrijdformulieren
Wij willen u er nogmaals op wijzen om de wedstrijdformulieren (alleen de witte exemplaren) voor een bepaalde periode op het regiokantoor binnen dienen te zijn. De formulieren komen nu vaak in de loop van de speelweek binnen. Gezien de controle van de formulieren is het niet haalbaar om alles up to date houden. Dus graag zsm opsturen!!!

Uitslag 4-0: 25-00 25-00 25-00 25-00
Regelmatig zien wij op de site bovengenoemde uitslagen. Deze worden bijv. ingevoerd door vereniging die te maken hebben gehad met een afmelding van een team/tegenstander. Dit gaat niet meer op zoals u in een eerder genoemd reglement heeft kunnen lezen. Dit geldt voor alle wedstrijden. Indien u te maken heeft gehad met een afmelding of het niet komen opdagen van een tegenstander dient u geen uitslag in te voeren maar bij de opmerking NG (niet gespeeld). Via de controle van de wedstrijdformulieren zullen wij vanuit het regiokantoor verdere maatregelen treffen

Vastspelen
Een speler speelt zich vast in een team wanneer deze binnen een maand voor de derde op een volgende keer invalt in een hoger team. Dit geldt tevens voor spelers die meer dan 11 maal gedurende het seizoen (vollejaarscompetitie) invallen in een hoger team. De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de administratie hiervan: u ontvangt geen bericht van de Nevobo. Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen. (3.1.6.2)
Dat betekent dat na het vastspelen in een hoger team, men niet meer in lagere teams mag meespelen en elke invalbeurt in weer een hoger team in die maand, vastspelen in dat hogere team betekent.
Een kleine toelichting op bovenstaand artikel met een voorbeeld Een spelers speelt in H4 en heeft deze maand al 2x mee gespeeld in H3 dat in een hogere klasse uitkomt. Geen probleem. Indien de speler nog 1x met H3 mee speelt in dezelfde maand gaat deze speler tot H3 behoren. Dit houdt niet in dat deze meteen in H3 vast zit en meteen daarna weer mag invallen in een hoger team (Bijv… H2) Dat kan pas als de kalender maand voorbij is. Dan mag de persoon (die dan behoort tot H3) invallen in een hoger team (dus bijv.. H2 of H1).
Indien de speler uit H4 2x heeft ingevallen bij H3 en in dezelfde maand ook nog een keer invalt in bijv.. H1 dan speelt de persoon zich vast in H1. Let dus goed op dat je maximaal 2x per maand hoger mag invallen en elke meerdere invalbeurt bij een hoger team betekent dat je je vast speelt in het “hoogste” team waarin in die maand te veel is ingevallen.