Nieuwsbrief: Data en regelingen

Data
20 november, Be Fair feest, thema: wat je later wilde worden.
22 november, Time Out deadline: lever allen je hilarische of serieuze stukjes in.
Contributie: vergeet deze niet te betalen, zie eerdere mailing.

De wedstrijden starten zaterdag om 14.30 uur. H3 start de zaalwacht en D2 bouwt weer af. Tjerk (H2), Watze (H3), Kees (H3) en Jochem (H2) of Peter (H1) hebben zaterdag tel/fluittaken.


Regelingen

Hieronder verkort regelingen die voor teams van belang zijn. Een uitgebreidere versie vind je op de website.

Op tijd wedstrijd wijzigen als dat noodzakelijk is. Een aanvraag voor wedstrijdwijziging kan alleen minimaal 10 dagen voor de oorspronkelijke speeldatum worden ingediend en de nieuwe datum dient dan bekend te zijn.
Wanneer een wedstrijd niet wordt gespeeld, vanwege afmelding door de tegenstander, dan meldt je NG (niet gespeeld). Dus niet uitslag 4-0 invullen.
Invalbepalingen. Een speler speelt zich vast in een team wanneer deze binnen een maand voor de derde op een volgende keer invalt in een hoger team. Dit geldt tevens voor spelers die meer dan 11 maal gedurende het seizoen (vollejaarscompetitie) invallen in een hoger team. Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen. Dat betekent dat na het vastspelen in een hoger team, men niet meer in lagere teams mag meespelen en elke invalbeurt in weer een hoger team in die maand, vastspelen in dat hogere team betekent. Een voorbeeld vind je op onze website. Binnen onze vereniging lopen alle invalbeurten via Wilma de Jong.(tel.06 33002124 en mail: nouwen.dejong@tiscali.nl). Bij haar en de betreffende trainers moeten invallers worden aangevraagd en gemeld, zij houdt de aantallen bij.
Scheidsrechtersbeoordelingen. Deze gaan voortaan digitaal. De aanvoerders van elk team ontvangen hierover binnenkort bericht.

Namens de wedstrijdcommissie

Vriendelijke groet,

Flam Haarden Be Fair Volleybal
www.befair.nl