Fusieplan voor volleybalverenigingen Agon en Flam Haarden Be Fair

De volleybalverenigingen Agon uit Boskoop en Flam Haarden Be Fair uit Waddinxveen zijn sinds mei 2009 aan het overleggen over een mogelijke fusie tussen beide verenigingen.

Beide verenigingen achten dit nodig om in de toekomst een solide vereniging te creëren die een gevarieerd volleybalaanbod kan bieden in de regio. Met concurrerende verenigingen als Nesselande, Vollingo en Castellum om de hoek en een verregaande individualisering van de sport in het algemeen, is het noodzaak om de handen ineen te slaan. Door een fusie ontstaat er namelijk een vereniging van ongeveer 300 leden en kan er op elk gewenst niveau gevolleybald worden.

Talentvolle jeugdspelers kunnen in een grotere vereniging met meer kader meer kansen krijgen op vooruitgang en door de fusie ontstaan er meer mogelijkheden om op verschillende dagen te gaan trainen en/of spelen. Het behouden van leden, maar zeker ook het werven van nieuwe volleyballers wordt hierdoor vergemakkelijkt. Passende teams en goed volleybal staan centraal in de nieuwe vereniging en beide voorzitters van de volleybalclubs zijn van mening dat presteren en een goede sfeer hand in hand kunnen gaan.

Momenteel is er al sprake van een samenwerking tussen de buurverenigingen en sportief gezien is dit tot uiting gekomen in een aantal gecombineerde teams. Zo spelen jongens van beide verenigingen met elkaar in een A1-team, net als het derde damesteam.

voorzittersEen speciaal Fusieteam bestaande uit enthousiaste leden van de twee verenigingen heeft, onder leiding van de voorzitters Kees Keijzer (Agon) en Michael van Maaren (Be Fair) een plan opgesteld waarin een aantal sportieve en praktische keuzes staan vermeld. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken moeten worden wie waar en wanneer gaat trainen en spelen, nu er de beschikking is over twee zalen: De Plataan in Boskoop en De Groenswaard in Waddinxveen. Ook moeten er beslissingen genomen worden over toekomstige bestuursfuncties en niet onbelangrijk: een nieuwe naam. Alle leden zijn middels een schrijven op de hoogte gesteld van het fusieplan.

Om verder te gaan met bovenstaande keuzes dient eerst het fusieplan van de Fusiecommissie goedgekeurd te worden. Hiervoor hebben beide verenigingen een Ingelaste Algemene Ledenvergadering gepland op 30 (Be Fair) en 31 (Agon) maart aanstaande. Na goedkeuring van dit plan heeft de commissie als doel de fusie voor aanvang van het seizoen 2011-2012 afgerond hebben.