Wat betekenen de nieuwe corona maatregelen voor Timios

Naar aanleiding van de op 14 oktober ingegane nieuwe corona maatregelen m.b.t. de (amateur) sportbeoefeningen, heeft het Bestuur de onderstaande tijdelijke  besluiten genomen.

Een motivatie van de besluiten staan verder op.

  1. Alle trainingen voor de senioren en recreanten liggen stil t/m zondag 25 oktober. 
  2. Jeugdleden die nog geen 18 jaar zijn en spelen bij senioren teams bieden wij, indien zij dat wensen, de mogelijkheid gezamenlijk te trainen.
  3. Voor de trainingen van de senioren en recreanten, gaat het Bestuur de komende week bekijken hoe de toegestane maatregel van max. 4 personen per veld én op 1,5 meter te realiseren is.

Waarom geen trainingen t/m 25 oktober?

In de komende herfstvakantie ( 17 t/m 25 oktober) waren er al geen jeugdtrainingen gepland in de beide sportzalen.

Deze periode geeft het Bestuur de mogelijkheid om rustig te inventariseren en bedenken hoe trainingen van senioren en recreanten op een verantwoorde manier zijn uit te voeren in de periode na 25 oktober.

Tevens wacht het Bestuur de reacties af van de zaaleigenaren: de gemeenten Alphen a/d Rijn en Waddinxveen, hoe deze gedurende de gedeeltelijke lockdown wensen om te gaan met de zalen. Ook de communicatie vanuit de Nevobo zal worden meegenomen. Een van de vragen die speelt is bv. of er tijdens de trainingen Coronawachten aanwezig moeten zijn.

Jeugdleden die bij senioren teams spelen de mogelijkheid bieden mee te trainen met jeugdteams

De maatregel die aangeeft dat jeugd tot 18 jaar kan blijven trainen, maakt geen onderscheid van in welk soort team deze jeugdleden spelen. Let wel: als je net 18 bent geworden, mag het helaas niet!

Hoe trainingen voor senioren en recreanten vorm geven

De maatregel van max. 4 personen per veld én op 1,5 meter afstand lijkt in eerste instantie logisch, maar stelt het Bestuur wel voor een moeilijk probleem. Als je geen dubbelspel bij tennis mag spelen, hoe realiseer je dan een volleybal training met aan beide zijden van net 2 personen.

Het Bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de veiligheid van alle leden. En hoewel er gedacht wordt vanuit mogelijkheden, is het een complexe zaak en moeilijk te handhaven. De kans dat er toch een vorm van besmetting zou kunnen ontstaan is niet denkbeeldig.

Het Bestuur zal daarom de komende week gebruiken om bij andere verenigingen informeren of en zo ja hoe zij hier mee om gaan.

Tevens wil het Bestuur gedurende deze week inventariseren of er animo onder de senioren en recreanten leden is om de komende tijd te trainen. Daarvoor worden alle senioren en recreanten leden gevraagd hun voorkeur hieronder aan te geven en uiterlijk maandag 19 oktober het antwoord terug te zenden.

Vul HIER  in of je zou willen trainen de komende weken!

Voor het Bestuur zal het vervolgens een uitdagende puzzel worden om de indeling en zaalverdeling zo eerlijk mogelijk te maken. Immers het huidige trainingsschema gaat dan op de schop omdat sommige teams nu 2x trainen en ook de trainingsduur anders zal moeten gaan worden. Een hele uitdaging!

Als Bestuur zijn we ons meer dan bewust van de impact die alle maatregelen op ons al vereniging en jullie als leden hebben. We doen er zo veel mogelijk aan om de teamspirit en het clubgevoel te beschermen en behouden. Maar we kunnen het niet allen: jullie hulp en eigen verantwoordelijkheid in onontbeerlijk!

 

3 comments for “Wat betekenen de nieuwe corona maatregelen voor Timios

Comments are closed.