Update Corona maatregelen

Naar aanleiding van de afgelopen maandag uitgevaardigde aanscherpingen mbt Corona én onze ervaringen tijdens de twee competitie weekenden, heeft het Bestuur besloten tot de hieronder staande aanpassingen op het huidige Corona beleid van Timios.

Algemeen

Het Bestuur doet er alles aan om zowel de trainingen als de wedstrijden zo veilig mogelijk te laten doorgaan.

Maar het Bestuur kan dit niet alleen. Daarom doen wij een klemmend beroep op ieders eigen  verantwoordelijkheid: Hou je aan de regels en spreek bij constatering van een onveilige situatie de betreffende speler(s) er op aan. Alleen zo houden we het sporten veilig en gezond!

Publiek

Net toen we na lange tijd weer eens mochten genieten van (beperkt) publiek op de tribunes, is dat voor in elk geval de komende drie weken niet meer toegestaan in beide zalen.

Dit geldt zowel voor de thuis spelende teams als voor de gasten.

Kinderen naar training of wedstrijd brengen
Voor ouders die hun kinderen naar wedstrijden of trainingen brengen, geldt dat bij een training en een thuiswedstrijd de ouder gezien wordt als toeschouwer. De ouder mag dan niet blijven kijken. Bij een uitwedstrijd geldt de benodigde rijdende ouder niet als publiek, maar is die onderdeel van de teambegeleiding. Er mag dan gekeken worden naar de wedstrijd. LET OP: Clubs kunnen afwijken van deze richtlijn, houd de website van de thuisspelende vereniging in de gaten. Beperk het aantal rijdende ouders tot een minimum.

Kantines

De kantine in de Plataan was al afgesloten, maar blijft dat voorlopig nog steeds. Wel kan deze ruimte gebruikt worden als ‘wachtruimte’ voor diegenen die niet de zaal in mogen. Let hierbij wel weer op de 1,5 meter afstand.

In de Groenswaard (de Point) hou je je aan de regels van het barpersoneel.

Wedstrijden

Omdat bij het spelen van drie wedstrijden tegelijkertijd in de Plataan er te veel mensen aanwezig zijn in de zaal (ook zonder publiek) is besloten dat er maximaal 2 wedstrijden tegelijk gespeeld zullen worden.

Deze wedstrijden zullen plaatsvinden op veld 1 en veld 3. Aan het begin van de vrijdagavond is op veld 3 het turnen bezig, in dat geval zullen de wedstrijden plaats vinden op veld en veld 2.

Als de turnmaterialen worden opgeruimd in het hok bij veld 2, zal de wedstrijd even stilgelegd moeten worden om de 1,5 meter te kunnen handhaven.

Bij drie bezette velden gaan de wanden geheel dicht; bij 2 wedstrijden tot ca. 1,5 meter boven de grond.

Een en ander houdt wel in dat er voor een (voorlopig nog beperkt) aantal op vrijdag geplande wedstrijden een andere aanvangstijd en/of locatie (Groenswaard) gezocht gaat worden.

De betreffende teams worden daar zo snel mogelijk over ingelicht.

Als in de Groenswaard 2 wedstrijden tegelijkertijd worden gespeeld, gaat de wand dicht tot ca. 1,5 meter boven de grond.

In de Groenswaard dienen de teltafels in de materiaalhokken te worden gezet, goed in het zicht van de scheidsrechters.

Corona gastheren/-vrouwen

Op iedere speelavond en -middag zullen vrijwilligers als Corona gastheer of gastvrouw aanwezig zijn. Zij houden de boel in de gaten en grijpen in als zich een onveilige situatie lijkt voor te doen.

De gastheer/-gastvrouw zal duidelijk te herkennen zijn door het dragen van een veiligheidshesje. De (blauwe) hesjes met opschrift ‘Toezichthouder’ en Houd minimaal 1,5 meter afstand’ liggen resp. in de telbordenkast in de Plataan en in het ballenhok in de Groenswaard.

Iedereen kan de vrijwilliger aanspreken voor vragen of opmerkingen.

Corona gastheren/-vrouwen gezocht

Het Bestuur doet een klemmend beroep op de leden om mee te helpen realiseren van een veilig  sportklimaat in de zalen. Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers voor deze taak.

Een gastheer/gastvrouw is ca. drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de zaal en ontvangt het bezoekende team en wijst hun de routing en de geldende afspraken.

Per avond of middag – afhankelijk van het aantal te spelen wedstrijden – zoeken we 2 vrijwilligers, die in ‘shift’ van zo’n 2 uur aanwezig zijn.

De vrijwilliger is geen politieagent, maar houdt in de gaten dat de opgestelde regels worden nageleefd. Aangezien er de komende weken geen publiek aanwezig mag zijn, verwachten we dat er weinig werk te doen zal vallen.

 Voor as. zaterdagmiddag 3 oktober zijn de eerste 2 vrijwilligers nodig in de Groenswaard.

 Help Timios en meld je zsm aan op !

Trainers/coaches

Aan de trainers en coaches wordt gevraagd om voor aanvang van de training en/of de wedstrijd aan de spelers te vragen of zij gezondheidsklachten hebben of in de directe omgeving iemand hebben met klachten. In navolging van de richtlijnen van het RIVM zullen bij een positief antwoord, wordt de betreffende speler dan verzocht de zaal te verlaten.

Coaches van de jeugdteams wordt nadrukkelijk gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van de jeugdspelers, gelijk aan de werkwijze op de (basis-)scholen.

Desinfectie middelen

Naast de door de zaal bij binnenkomst geplaatste desinfectie middelen, zijn er ook middelen welke gebruikt diene te worden om ballen, palen, scheidsrechtersstoel en telborden te ontsmetten na iedere training of wedstrijd.

In de Plataan zullen deze middelen in de telbordkast en in de Groenswaard in het hok.

Zet alsjeblieft na gebruik de middelen weer terug zodat de volgende deze kan gebruiken.

Als je merkt dat de middelen op driegen te raken of zijn, meldt dit dan direct aan het Bestuur via .

Wij zorgen voor tijdige aanvulling.

Samen worden we Corona de baas!

Dit klinkt als een gemeenplaats, maar is meer dan waar. Als we met ons allen samenwerken kunnen we blijven volleyballen! Niet alleen met het volgen van de richtlijnen, maar ook helpen de vereniging draaiende te houden. Zeker met het verschuiven van wedstrijden krijgt ook de Scheidsrechters Commissie er een hele kluif aan om scheidsrechters en tellers te vinden.

Het Bestuur hoopt dan ook dat iedereen zich extra inspanningen wil getroosten, dus als je gevraagd wordt voor een taak: zeg niet direct NEE!

We doen het niet alleen voor ons zelf als individu maar voor de hele vereniging!