Contributie 2020-2021

We hebben een raar en qua volleybal een leeg jaar achter ons. En hoewel we er alles aan doen, lijkt het nog niet zover dat we elkaar weer in de zaal kunnen ontmoeten tijdens trainingen of wedstrijden.

Onderstaande vraag zal ongetwijfeld ook bij jullie zijn opgekomen:

‘We betalen contributie aan de vereniging om te trainen en wedstrijden te spelen, maar nu we dit in veel mindere mate kunnen doen vanwege de Corona epidemie, vragen we ons af of we minder contributie mogen betalen’.

Het Bestuur heeft deze week hierover uitgebreid overleg gehad en is tot de volgende conclusie gekomen:

Vanuit de geïncasseerde  contributie  worden een aantal vaste posten betaald: zaalhuur, aan de Nevobo af te dragen teamgelden, trainersvergoedingen en nog een aantal kleinere posten.

Voor de periodes dat er niet getraind kon worden, zijn er geen zalen gehuurd en daardoor dus ook geen kosten gemaakt.

Vanuit de Nevobo wordt voor de niet gespeelde wedstrijden een deel van de teamgelden  kwijtgescholden.

En omdat er minder getraind kon worden, zullen er dit seizoen ook geen of minder  trainersvergoedingen uitgekeerd worden.

Met al deze ‘verlichtingen heeft het Bestuur een inschatting gemaakt en een besluit genomen om de contributie voor het seizoen 2020-2021 aan te passen..

Besluit

Iedereen – senioren, jeugd, recreanten – ontvangt binnenkort een rekening van €30,00 voor het seizoen 2020-2021.

Tot en met het begin van de nieuwe lockdown (oktober 2020) zijn kosten gemaakt voor zaalhuur, trainingen en competitie. Dit bedrag dekt (deels) deze uitgaven.

Dames 1 heeft t/m december 2x in de week getraind. Zij worden daarvoor extra aangeslagen voor €60,00. De factuur wordt dus €90,00.

Ook onze mini-leden hebben ook t/m in december nog 2x per week kunnen trainen.

Zij betalen daarvoor €35,00 extra bovenop de €30,00 voor dit seizoen. Het totaal wordt €65,00.

Begin oktober is onder alle leden geïnventariseerd of zij na medio oktober wel of niet door wensten te gaan met de aangepaste trainingen (max. 4 per veld). Op basis hiervan is een aangepast trainingsschema gemaakt en is zaalruimte gehuurd.

De leden die hierop positief hebben geantwoord, wordt een toeslag berekend van €40,00. Hun  totale factuur wordt daardoor €70,00.

De vereniging kan deze regeling weliswaar doorvoeren omdat er minder uitgaven tegenover staan, maar dat betekent ook dat Timios inteert op de bestaande reserves. Immers, ook de opbrengsten van o.a. de bar in de Plataan zijn weggevallen.

 

De genoemde bedragen zijn voor dit seizoen exclusief toegang tot het beachvolleyballen. Hoe we dat verder gaan inregelen zullen wij binnenkort bekend maken. Maar dat er gebeached gaat worden, is zeker!

Het Bestuur hoopt op deze wijze een heldere en acceptabele te hebben gemaakt, die voor alle leden duidelijkheid verschaft.

Het is verder nog onduidelijk of straks, als de lockdown hopelijk deels wordt verzacht, de zalen wel weer open kunnen of mogen. In elk geval heeft de Nevobo besloten om de competities dit seizoen in zijn geheel te schrappen.

Medio april start het beachseizoen weer, waardoor wij niet verwachten dat we elkaar weer in de zaal zullen kunnen ontmoeten. Maar wellicht wel op het zand!

Hou het hoofd hoog en blijf gezond!