We mogen weer volleyballen!!

Lees onderstaand bericht goed door; er staat voor iedereen belangrijke informatie in!

Gisteren is door de Overheid aangekondigd dat – onder voorwaarden – er weer in competitieverband gevolleybald mag worden. En we kunnen weer aangemoedigd worden door toeschouwers en ook de wedstrijden evalueren in de kantine.

De Nevobo is op dit moment druk doende een planning te maken van de wedstrijden tot en met mei as. Zodra daar duidelijkheid over is, zullen wij dat aan jullie communiceren.

Mochten jullie om wat voor reden ook geen voltallig team op de been kunnen brengen, laat dat dan direct weten aan het wedstrijdsecretariaat:

De voorwaarden voor het trainen en competitie spelen, het toelaten van toeschouwers en het gebruik van de kantine staan hier onder vermeld, zoals de Nevobo deze op haar site heeft gezet:

“Voorwaarden sport: trainen en competitie 
Om in groepsverband binnensport te beoefenen is een coronatoegangsbewijs vereist voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit geldt dus ook voor het spelen van wedstrijden in competitieverband. Daarbij is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar verplicht en is ook de 1,5 meter afstandsregel van kracht, tenzij je volleybalt. Zowel trainingen als competitiewedstrijden mogen  22.00 uur plaatsvinden.

Voorwaarden toeschouwers 
Toeschouwers zijn ook weer welkom in de tribunes. Wel moet iedereen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs tonen bij het bezoeken van een amateursportwedstrijd en vanaf 13 jaar bij een topsportwedstrijd, een mondkapje dragen bij verplaatsing en 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Tenzij de bezoekers tot hetzelfde gezin behoren. Toeschouwers moeten om 22.00 uur de tribunes verlaten. 

Voorwaarden gebruik kantine 
Ook de kantine mag weer in gebruik worden genomen. Ook hiervoor geldt dat er een coronatoegangsbewijs getoond moet worden vanaf 18 jaar bij entree, 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot elkaar en is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing verplicht. Ook is een vaste zitplaats verplicht. Eenmaal plaatsgenomen, dan mag het mondkapje af. Voor afhaal is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. De kantine moet om 22.00 uur haar deuren sluiten. Wel mag de kantine na 22.00 uur openblijven voor afhaal. 

Uitzonderingen coronatoegangsbewijs 
Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.”

Om spelers, toeschouwers en andere bezoekers binnen te kunnen laten, dienen we– net als afgelopen najaar – weer zgn. ‘Corona Toezichthouders’ in te zetten.

Ben jij bereid om (een deel van) de wedstrijdavonden/- middagen in resp. De Plataan en de Groenswaard als ‘Corona Toezichthouder’ op te treden, meldt je dan aan bij het Bestuur ()  

Meer informatie over verantwoord sporten vindt je in het door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonen opgesteld Protocol Verantwoord Sporten