Uitnodiging algemene ledenvergadering, 20 april

Iedereen weet dat een vereniging draait op vrijwilligers en dat er zonder vrijwilligers geen vereniging is. Timios heeft 180 actieve leden. Van deze 180 leden is slechts een handvol leden als vrijwilliger actief. Daarnaast heeft de interim-voorzitter besloten te stoppen en is er geen secretaris. Zonder voorzitter is er geen bestuur en zonder bestuur is er geen vereniging.

Dit laten we toch niet zo maar gebeuren? Daarom nodigen wij je uit voor een algemene ledenvergadering op donderdagavond 20 april om 20:00 uur in de Plataan. Belangrijkste agendapunt voor deze goede, nuttige en gezellige bijeenkomst is de toekomst van

!!! Onze volleybalvereniging !!!

Wat willen we met de vereniging, wat verwacht jij van de vereniging en wat zou je kunnen bijdragen om dat een succes te maken? Vanuit het bestuur leggen we deze onderwerpen vast voor:

  • Wie wil de nieuwe voorzitter worden?
  • Past de rol van secretaris je beter?
  • Ben je handig met web content? Zou jij onze website willen onderhouden?

Dus hou je agenda vrij of maak er even ruimte voor en hopelijk zien we jullie op 20 april in de Plataan. Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel betrokken zijn als vrijwilliger, heb je ideeën over de diverse thema’s, mail dan vooral naar .